Людина з письмовим приладом

Людина з письмовим приладом

Хто є цим чоловіком, що одягнутий у льняну одежу і з письмовим приладом за поясом? Кого він представляє у Божій організації? Він очевидно представляє не окрему особу в організації. Крім Ісуса Христа, Бог з того часу не велів ні разу пророкувати на землі окремій особі, якій було би доручено виконувати цю справу. Зразу ж від початку Його служби, Ісус Христос мав видиму організацію; будучи під Його керівництвом, апостоли утворювали разом з Ним видиму частину Його організації. Вірні апостоли діяли у згоді, але після того як вони повмирали, припинилась ця єдність і її не можна було знайти у зборах християн до приходу Господа у храм Єгови і вона не могла до того часу існувати у цілковитій повноті. Коли Господь прийшов у свій храм, виявив Він вірний клас; ці вірні стали сторожами і управляючими Його власності і інтересів Царства. (Маттея 24:47) Цих вірних привело в храм, запрошено в Божу організацію і зроблено частиною обраного слуги, бо вони в Христі і утворюють частину Христа. Вони названі «ногами» Господа, тобто Ісуса Христа. (Ісаія 52:7) На протязі всього пророцтва звертався Господь до Езекиїла як до «сина чоловічого», це очевидно тому, що Езекиїл представляє собою частину Христа і з Христом, тобто «Сином чоловічим» представляє об’єднаний клас. Тому людина з письмовим приладом за поясом очевидно представляє собою помазаний клас слуг Господа на землі, який утворює складову частину Його організації. Цим пророцтвом Езекиїла представляється більшу і невидиму частину Божої організації на небі, якій відведено більшу частину справ Єгови, а також меншу складову частину Його організації, яка перебуває на землі. Більша частина Божої організації відзначається числом шість, а менша частина числом один, а разом ці сім чоловік відображають обидві частини, тобто всю Божу організацію під головуванням Христа. Окремі особи не відіграють переважно жодної ролі в цьому образі, бо Бог з членами Його організації на землі діє в цілому. Є неодинокі місця св.. Письма для підтвердження висновку, що людина одягнута у льняну одежу з письмовим приладом з боку представляла окрему особу, але є багато місць в св.. Письма, які доказують, що ця одна людина дійсно відображає всіх помазаників на землі, котрі утворюють клас слуг, останок Господа.

Ця одна людина описується як «одягнута в льняне». Про вірних, враховуючи благонадійних, котрі є членами «невісти» Христа написано: «Їй благо, що вона одягається у своє полотно, блискуче і чисте, бо гарне полотно є праведним витвором святих». (Одкриття 19:8) Цим показується визнання, яке приймає останок або клас слуг, бо він у Христі і йому дане свідчення Ісуса Христа, яке він у вірному послусі до Божих заповідей приймає і в ньому перебуває. Гарний одяг показує Боже задоволення слугою і його вірним служінням. (Див. «Світло», том 2, стор. 154-156) Цим є показано знов людину з письмовим приладом як клас «вірного слуги». Це біло б надто суперечливо, а в слід за цим неможливо, що шість чоловік показаних у видінні повинні представляти якусь частину світової організації. Організація світу є організацією Сатани і не стоїть під наказом Господа. Сатана проте не буде знищувати свою організацію. Кожен із семи мусить звичайно належати до організації Господа і повністю посвятити себе Богу Єгові.

Коли був виданий наказ, прибув кожен член. Господньої організації і приступив служити Йому; це показується слідуючим поясненням: « Вони прийшли і стали біля мідного вівтаря». Жоден з них не сів, щоб собі подумати або потішити інших, але кожен стояв в очікувальній позі, готовий слухати і виконувати дальші повеління. Кожен член земного відділу організації представляє своє тіло як живу бойову жертву, повністю посвятився Богові і повністю задоволений з його благо розумної служби яка радісно мусить бути виконана. (Римлян 12:1) Хто без послуху і сердечної радості проводить свою службу не може належати до цієї організації, звідти не може бути представленим через тих, які з’явилися біля вівтаря на службу.

Обставина, що земний відділ, описаний як людина зі своїм письмовим приладом на своєму боці, показує, що назначене цьому слузі діло полягає в тому щоб записувати волю Господа так, як вона відкривається, опублікувати правду і передавати її людям, які хочуть слухати. Це означає що клас слуг не сидить, не залишається дома, або не обмежується місцем зібрань для богослужіння і не говорить один до одного, але, що члени «слуги» або земного відділення як представники організації Божої у виконанні поставленого їм обов’язку йдуть до людей. Як показує даний наказ у четвертому вірші пророцтва, мусить бути свідчення його діяльності. Цей висновок стверджується крім цього дорученням даним помазаникам Божим. – Ісаія 61:2

Вся організація стоїть під наказом Єгови, який даний тепер і керує її руками. Святість Його присутності була над порогом будинку ( відправна точка); це показує як вся Господня організація є пильна і готова починати діяльність, як тільки до того є виданий наказ. Після цього командуючий дає людині у льняному одязі із письмовим приладом настанову. Його покликано і він одержує накази, що він повинен робити. «І зіступила слава Бога Ізраїлевого з того херувима, що на йому була, до порога додому. І прикликав він того, що був у льняному одязі, що при боці в нього був писарський прилад. І сказав йому Єгова: Пройди серединою по місті, по Єрусалиму, та й поклади знак на чолах у людей, що зітхають і сумують задля всіх гидот, які діються в місті». (9:3,4) Обличчя виявляє Божий ясний намір, щоб зі своїм військом, що стоїть наготові знищити, вирвати з коренем «Християнський світ», але щоб Він, поки почнеться наступ, хоче повідомити володарів і народи «Християнського світу», але щоб Він дати нагоду людям доброї волі і щирого серця уникнути нещастя і спастися. Представлений клас слуг людиною у льняному одязі з письмовим приладом мусить пройти посередині містом, що є символом «Християнського світу», і вірний клас людей рисують знаки на своїх чолах (місце розуму) щоб цим вони були охоронені від смертельної зброї. Цей знак мав би очевидно означати, що ті так ознаменовані перед початком знищення через вид публічних поступків або через своє очевидне діяння мусіли б стати на сторону Господа. Справа покладення знаку мусить зробитися класом слуг Божої організації на землі; і після того, як це буде зроблено, мусить початися справа вбивання зі сторони тих, які представлені через шість чоловік із знаряддям знищення. Це в точному узгодженні з направленими слідуючими словами до класу слуг при іншій нагоді: «Ця Євангелія Царства буде проповідуватись по всій вселенній на свідкування всім народам; і тоді прийде кінець». (Маттея 24:14) Тож Ісус про завершення цієї євангелії Царства каже (пояснює): «Буде бо тоді мука велика, якої не було від настання світу до сього часу, й не буде». (Маттея 24:21).

Ці слова Ісуса служать для дальшого виділення людини у льняному одязі з письмовим приладом при боці і показують остаточно, що вона представляє клас слуг, і що інші, які синять організацію Господню в діяльності проти ворога, як вона до цього часу сповіщала про Божий суд, а опісля приводить його в дію. Разом в гармоні з тим каже Псальміст: «Да торжествують праведні в славі, радуються на ложах своїх! Славословія Богу в уставі їх, і об осторонь гострий меч в руці їх, на одміщеннє народам і кару племенам; сповнити над ними суд неписаний. Така слава для всіх угодників Його. Хваліте Єгову!». – Псальма 149:5-9.

Це показує, як вся організація разом діє в найповнішій гармонії, що можна чекати лише від Божої організації. Ніхто, хто сьогодні у сучасній правді не міг би щонайменше про це сумніватися, що помазаники повинні зробити тепер у виконанні Божих заповідей. Хто сьогодні каже, що діюча служба в полі є неправильною, цим явно показує, що він не є в правді і не належить до Божої організації.

Виданий наказ звучить: «Поклади знак на чолах людей, які стогнуть і сумують задля всіх гидот, що відбуваються в середині міста», тобто в середині «Християнського світу» . Хто є ті, які в цей спосіб на своїх чолах кладуть знак? Ким би завжди хотіли бути ті, що голосять над гидотою, яка робиться у «Християнському світі». Це не може стосуватися тих, які приходять до пізнання правди і помазані Господом, бо вони є в Божій радості; вони радіють, що настав час, щоб ініціаторів всякої гидоти вирвати з коренем, знищити сатанську організацію і повністю оправдати ім’я Єгови. Ці описуються як співці слави Єгови і провісники Його чудес. – Ісаія 12:4-6.

Ознаменовані не можуть представляти «велику громаду» чи клас горя. Це достатньо вірно, що ц «полонені» сумують і стогнуть, проте вони не будуть щадитись у великому горі, бо вони назначені щоб вмерти, і поляжуть під час наступу на місто. (Захарія 14:2) Вони не пройдуть через стихію, а потраплять у біду, якщо захотять вони стати на стороні Господа; вони мусять вмерти, щоб жити як духовне створіння.

Є тільки один одинокий клас людей на землі, до яких може відноситись це пророцтво. В країнах «Християнського світу» є клас людей, які очевидно стоять під владою сатанської організації, але ні належать до неї і ні симпатизують їй. Це благодійні люди, які прагнуть справедливості, але внаслідок невірності священників в «Християнському світі» не мали нагоди пізнати правду. Ці благодійні люди спостерігають велику дегенерацію в «Християнському світі» і бачать роблену лицемірність його проповідниками; але вони безсильні, щоб створити кращий стан. Вони стогнуть і сумують задля огидних вчинків владних можновладців, які називають себе іменем Господа Бога, але зневажають Його святе ім’я. Ц люди доброї волі бачать, що проповідники «Християнського світу» є лицеміри і чинять лицемірно в той час, коли вдають що представляють Бога, звідси відмовляються як правдиві люди приєднатися до будь-якої церковної організації, бо вони не бажають служити богу, якого м представляє духовенство і якому воно служить. Ці чесні благодійні люди не знаючи про Боже Слово і Його наміри стараються врятувати і звільнити рід людський служінням свого царства. Вони приділяють бідним і пригнобленим багато уваги і дуже прагнуть, щоб їм допомогти.

Господь говорить про клас людей, яких Він під час горя охороняє, зберігає при житті і хоче на землі зробити їх щасливими. (Псальма 41:1,2) Це повинен бути клас людей, який часто описується, як мільйони тепер живучих, які ніколи не помруть». Це є клас чоловіків і жінок, які отримали знаки на своїх чолах, це значить, що цьому класу дано міру пізнання про Божий намір, знищити безбожну організацію і створити уряд справедливості під керівництвом Христа, а саме для виконання Його обітниці, щоб благословити всі сім’ї на землі. Ці, що зараховані до цього класу, за мірою свого пізнання намагалися чинити справедливо; але тепер (невдовзі перед днем гніву Божого над «Християнським світом») треба їм дати нагоду для пізнання більшого світла правди, щоб вони могли мати з цього користь. Вони є неавторитетні у проповідників і старшин у «Християнському світі», через те, що вони не хочуть підтримувати їх «Християнський світ». Звідти говорить Господь до них: «Досліджуйте ж себе уважно, вивідуйте себе, народе бутний (англ..перекл. – неавторитетний), докіль не настигло ще те, що призначено, час бо пролітає, мов полова – докіль іще не прийшов на вас палаючий гнів Єгови, не наспів на вас день досади Єгови. Шукайте Єгову, всі ви покірні в землі, що певните закони Його; шукайте справедливості; шукайте смирності; може хоч ви оцілієте в день гніву Єгови». (Софонія 2:1-3) Цього не могли б вони зробити без певного пізнання правди, і це є клас слуг, який повинен принести їм дорогоцінні правди Царства, щоб вони могли бачити шлях, яким вони повинні йти і що вони повинні робити. Таким чином людиною у льняному одязі з письмовим приладом представлена і вказана точно і ясно певна праця слуг Божих на землі.

Категория: Оправдання. ТОМ-1 | Добавил: ARAMIC (13.12.2011)
Просмотров: 529 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: