Організація Єгови

Організація Єгови

(Езекиїла, глава 1)

Езекиїлу було 25 років, коли він з іншими Ізраїльтянами був заведений в неволю у Вавилон. Його ім’я означає «Бог буде зміцнювати» або «Божа сила». Відповідно його імені він був Господом скріплений і звідси він є прекрасним наочним зображенням товпи народу Божого, який Єгова посвятив і котрі скріпляються в Бозі і в могутності Його сили. Ці є «силою зміцнені» (Єфесян 6:10; 3:16). Це сталося на п’ятому році неволі, коли слово Господа було звернене до Езекиїла і він одержав своє перше видіння. (1:2) Йому було тоді 30 років і це був мінімальний вік для служби священика.

Здається, що Езекиїл і Даниїл знаходились в цій ж самій групі полонених, бо вони були в цей самий час, а саме в 617 році до Христа, захоплені в полон. Божа замітка показує, що вони обидва Єгові дуже подобались; таким чином вони були забрані як полонені не за особливу злочинність, а навпаки, щоб служити Божій цілі і вказати на ті речі, які мусять настати в «останні дні». Це було вперше, що полонені є Єрусалиму були перекинуті у Вавилон. «І відвів він Ехонію у Вавилон, і матір цареву й жінок царевих і скопців його, й знатних землі позаймав у полон Єрусалиму в Вавилон. До того й усіх спосібних до зброї сім тисяч, і ремісників тисячу, -- всіх мужів сильних і хоробрих позаймав цар Вавилонський в неволю у Вавилон» (2 Царів 24:15, 16). Інтересно це місце порівняти з деякими поступуваннями Церкви Христової, які вже у Вартовій Башті були викладені, що взяли місце в 1918-1919 роках. З 1918 по 1919 рік був час великих болів і страждань для них. В цей час Божі зібрання були фактично в полоні у Вавилоні, а Вавилон є одним з імен для найменування організації Сатани. (Див. «Вартова Башта», 15 січня 1929 р. стор 21). Рік 617 до Христа, коли Езекиїл був забраний в полон, відповідає 1914 рокові після Христа, коли почалася світова війна. Тоді організація Сатани робила всі змагання панувати над всіма релігійними організаціями, щоб ц війні перемогти, і ті, що належали до Божого народу, стали не тільки під загрозою, але багато з них були фактично примушені до участі в війні і справа проголошення правди була скрізь припинена. Це сталося не перед 1919 роком, але п’ять років після вибуху війни, що шлях до вільного свідчення правди знов став відкритий. Рік 1919 відповідає цим самим 612 рокові до Христа; це є час де Езекиїл одержав видіння і йому доручено Богом бути священиком і представляти пророчо Божих свідків.

Ці очевидні узгодження були відкриті для того, щоб доказати, що тоді було в той час, тобто, що період церкві Єлисея народу Божого повинен був початися, і що в 1919 році з зібранням народу Божого на конвенції в Седар Пойнт, Огайо, почався. Це був той час, коли журнал «Золотий Вік» був виданий і справа проголошення правди знов ожила. В цей час в названому місці, сталося то, що Бог велів виявити свій народ, через що доручив йому Слово і повелів Євангелію Царства проголошувати всім народам, і там було пізнано той факт, що Бог через Христа, законного Царя землі почав своє Царство. 5 серпня 1919 року було дане цьому народу видіння або розуміння різниці між періодом Ільї і періодом Єлісея Божого зібрання. Це значить, розуміння того факту, що свідчення Ільї, представляли вірно виконану працю, що тепер вже здійснена і що свідчення Єлісея представляли іншу працю, котра буде зроблена цим народом, і що і цей час вона повинна початися. (див. Вартова Башта 1920 р., ст.. 3). Подібно тому, як рука Єгови прийшла на Езекиїла так прийшов дух і сила Господня на Його народ, коли він вперше через свідчення Єлисея представив і пізнав працю яка повинна бути виконана. Перервана праця «слуги» Божого під час війни почала відновлюватися, і зразу ж пішла до поступу робота з організаціями.

Рік 606 до Христа означає дату спустошення Єрусалиму. Той рік 606 до Христа добре відповідає 1925 рокові, в котрому ясно стало зрозуміло, що «організована релігія» знаходиться на службі в Сатани, диявола і являється складовою частиною сатанської організації, котра відкинута Богом на завжди. Невдовзі після того появилася книга «Визволення», яка викриває організацію Сатани, а особливо її лицемірну релігію. Також відкрив Бог на той час помилку, що «розвиток характеру» був би для Царства потрібною вимогою і далі стали виходити «в’язні» з Вавилону. (див. Вартова Башта 1 червня 1926 року і 15 грудня 1926 р.) «Ховар» була назва річки на березі якої Езекиїл одержав своє перше видіння. Ця назва річки означає «довжина», що вказує на період або «вік» і дає зрозуміти, що настав опреділений час Господній, щоб установити Його Царство і почати його проголошення, на яке Єлисей був образом. Даниїл мав видіння на річці, правдоподібно на тій же самій річці, і він був образом на пророчі події 1914, 1918, 1926 рр.; його видиво підтверджує пророцтво Езекиїла.

Езекиїл прийняв своє перше видіння п’ять років пізніше, коли він попав у полон. Той образ зображав прихід Ісуса Христа в храм Єгови чинити суд над правдивим і мнимим домом Божим, котрий то суд винесе вирок «організованій релігії». Ізраїльтяни зловживали і ганьбили храм Божий, і Єгова велів через Езекиїла пророкувати знищення Єрусалиму. Номінальний духовний Ізраїль або так званий «Організований Християнський Світ» точно так же зловживали (використовували у злочинницьких цілях) і ганьбили храм Божий, і тому вирок Господнього знищення винесений над ним. Перша глава пророцтва Езекиїла є зображенням організації Єгови, як вона пророку об’явилася. Цей опис і його значення вже опубліковано в іншому місці і тому тут не повторюється. (див. «Пророцтво», ст.. 123-128).

Видіння езекиїла показує, що Господь Бог, Всемогучий, сидить на своєму престолі, возвишений над всіма владами своєї організації, прибуваючи сюди з півночі і наближаючись для знищення міста. Езекиїл говорить тут про це:

«А понад твердинею, що була над головами в їх, була подобина престолу, з вигляду, як би з каменя сапфіру, а над їх подоби нею престолу видко було подобину чоловіка, що сидить на йому. І він видів я наче палаючу мідь, як огняне сяєво в середині його кругом; від поясниці його й вище, та й від виду поясниці його й низше бачив я, наче огонь, і було проміннє навкруги. Якою буває веселка на облаках в дощовий день, такий вид мало те сяєво навкруги. Оттакий був появ подобизни слави Господньої. Побачивши її, я впав на лице своє, а відтак почув голос говорючого». – 1:26 – 28.

Обов’язок сповістити і провести до виконання вирок, покладено на Ісуса Христа, найвищого виконуючого упорядника Єгови. Що цей образ відноситься до приходу Господа Ісуса у храм Єгови, буде показано через речі, які пророк пізніше бачив, котрі і описує стверджує як слідує: «І привів мене до воріт, до тих воріт, що обернені лицем до востоку. І се – слава Бога Ізраїлевого йде від востоку, а голос його, ніби гук вод многих, і землю осияло від слави його. Видиво се було таке ж саме, яке я бачив перше, як раз таке, яке бачив, прийшовши заповісти пагубу містові як я про спустошення пророкував; та й обидва схожі на ті, які бачив при ріці Ховар. І впав я на лице моє. І ввійшла слава Господня в храм брамою, оберненою лицем від сходу сонця. І підняв мене дух, і ввів мене в середній двір, і се – слава Господня сповнила ввесь храм». – 43:1-5.

В часі, коли Езекиїл тримав ц своє перше видіння, представляв він в образі тих, котрі стояли в лінії до Божого Царства, яких Господь Ісус Христос під час свого прибуття у храм признав вірними, і яким Він довірив свої царські інтереси на землі, на яких Він вказує як на «вірних і розумних слуг». (Маттея 24:45,46). Цьому класу «вірному слуги» було дано восени 1919 року ясне розуміння про період Церкви Ільї і період Церкви Елисея. Це сталося п’ять років після того, як Єгова свого помазаного Царя посадив на своїй святій горі в Сионі і народився «син чоловічий», тобто новий уряд. Цей уряд є частиною універсальної Божої організації; і через діяльність цього уряду тоді Єгова почав своє Царство над землею. Це зображено особливо в описі Езекиїла, де він показує Єговову організацію і Єгову сидячого на престолі. Згідно цього почав клас слуг Господа на землі п’ять років «вірного слугу», перед настанням кінця інше діло. Царство почалося, і його першим великим ділом мусить бути знищення організації Сатани. Але, поки Господь це зробить, хоче Він через членів свого вірного класу слуг на землі дати свідчення про свій намір через охоплюючи весь світ компанію. Так можна бачити, як видимі факти цього пророцтва точно відповідають і показують, що як Езекиїл має своє перше видіння п’ять років після взяття в полон так і «вірний і розумний слуга», представлений Езекиїлом отримав Боже свідчення про початок великої праці, представленої через Єлисея, п’ять років після вступу Царя на престол.

Божий народ чекав багато років на те, щоб зрозуміти і почати говорити про це видіння. Приблизно з 1889 року, коли був опублікований другий том «Виклади Святого Письма» , видно було, що Ілья і його праця були зразкового значення, і ті вірні вичікували, що 1914 рік буде визначатись повним сповненням пророцтва. Вони чекали, що Армагедон мав би наступити безпосередньо і 1914 році і вибрані повинні бути прославлені. Відповідний час, щоб одержати ясне розуміння пророцтва, настав тільки після 1918 року. Божий народ чекав однаково на вияснення пророцтва Аввакума і під час того, як він чекав, проходили в рійних варіантах висказування, які звичайно були припущенням, а не справжнім значенням пророцтва, бо Божий час дати їм розуміння, ще не настав. Пророк Аввакум говорив про клас слуг і писав: «Став же я, неначе на варті, і стоячи, мов би на башті, роздумував, що скаже він мені, що відповість на мою жалобу. І відказав мені Господь і промовив: Спиши видиво, а напиши його виразно на таблиці, щоб хто буде читати, прочитав легко. Видиво сягає в далекий, але означений час; воно говорить про те, що станеться на кінці, й не заведе (зг. Англійського перекладу в кінці воно заговорить); та хоч би воно й загаялось, а ти жди, бо воно збудеться певно й не зміниться». – Аввакум 2:1-3.

В 1919 році було дано видиво класу «вірного слуги» він почав розуміти значення Єлисейової праці, а в 1922 р. пізнав слуга її ще ясніше. В цьому році Божий народ спізнав, що він знехтував видати свідчення для імені Єгови, що Господь тому розгнівався, але настав час і Він гнів перемінив. (Ісаія 12:1). В цьому році вірні зрозуміли, що Господь прийшов у свій храм, і з радістю та властивим дому Господньому ентузіазмом йшли і виконували працю представлену через Єлисея, проголошуючи Царя і Його Царство. Видіння було таке чудове, благородне і велика повага до нього, що Езекиїл впав лицем вниз і звідти почув голос говорючого, який говорив до нього. – Езекиїл 2:1 - 8.

Коли Господь Бог на сторінках «Вартової Башти» освітив видиво відносно приходу Господа Ісуса у Його храм і його значення, тоді вірні, що названі Божими «юнаками», подібно Езикиїлу розуміючи значення цього видива, покланялися Єгові з повною посвятою і відданістю. Це видіння вірні приняли з того часу із святістю і великодушністю; вони пізнали і бачать тепер ясно, що велике діло помазаного народу Божого на землі в проголошенні правди, полягає в тому, щоб оправдати ім’я Єгови. «Вірний слуга» з того часу і дальше слухав голос Господа і прислухався йому з радістю і доручену його рукам справу продовжував виконувати дальше.

Категория: Оправдання. ТОМ-1 | Добавил: ARAMIC (13.12.2011)
Просмотров: 926 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: