Ті, що поламали угоду

Ті, що поламали угоду

(Езекиїла, глава 23)

Двадцять третя глава пророцтва Езекиїла знаходить своє цілковите сповнення в обох відгалуженнях «Організованого Християнського світу», а саме в католицизмі і протестантизмі. Єгова продовжує пояснювати, чому повинен бути здійсненим Його вирок щодо «Християнського світу», особливо ж цих його двох складових частин. Обидві є дочками однієї «жінки». Обидві є великими релігійно-політичними світовими владами. Першу назвали і називають «Священною Римською Імперією» і до 1521 року вона була неподільно римо-католицькою. Другою світовою владою є Британсько-американська світова державна система. Святе Письмо називає першу світову владу «Огола», а другу – «Оголива», її сестра. Після цього вступу ми хотіли б приступити до дослідження двадцять третьої глави пророцтва Езекиїла.

Жінку в Святому Письмі використано для відображення організації. Єгова пообіцяв Аврааму, що Сарра, яка довгий час була безплідною, народить йому сина, і що Бог із ним навічно укладе угоду. (1 Мойсея 17:15-21) В цій образно вираженій картині Авраам представляє Єгову, «супруга» або «чоловіка», Сарра відображала Божу організацію, названу Сионом, в той час як Ісаак був образом на Царя, який повинен у справедливості правити світом. (Ісаія 54:1-7) Тоді Бог створив організацію, названу Єрусалимом або Сион. З цієї образної організації утворився дві дочірні організації, а саме об’єднані роди Юди і Бенямина з їх столицею Єрусалимом, і десять родів Ізраїля, які мали столицю Самарію. Обидві були організаціями ніби сестри і утворювали два політичні відділення або установи, обидві стверджували, що є Божим Царством представленим на землі. (1 Царів 11:35-38; 14:7,8; 1 Мойсея 22:18; 28:14) Ці обидві держави, що символізуються жінкою, або ж політичні організації були народжені однією матір’ю, а саме Божою організацією, і тому вони були сестрами. Обидві вони відреклися і перейшли на сторону Сатани, і були прийняті як дочки його беззаконної організації. Так говорить Господь через свого пророка: «Сину чоловічий, були дві жінки, дочки однієї матері. І блудували вони в Єгипті, блудували ще в молодощах своїх; там були подавлені груди їх, і там по-мякли дівочі соски їх. А було на ім’я їм: старшій Огола, а сестрі їй – Оголива. І були вони спершу моїми; й народили сини й дочки, а потім Огола стала зватись Самарія, Оголива ж – Єрусалим». – 23:2-4.

Цілковите сповнення цього пророцтва стосується «Християнських народів» і виглядає так: Бог посадив правдивий «Християнський світ» як чисту і благородну виноградну лозу; ця виноградна лоза – це Ісус Христос, а апостоли були Його гілками. Пізніше зародилася організація, названа «Християнською», яка насправді була політичною організацією і яка була відома під назвою «Священна Римська держава». Шоста світова держава прийняла нову релігію, назвала її «Християнством» і дала собі назву «Священної Римської держави». Потім виникла нова організація, що була ворожою по відношенню до «Священної Римської держави», і її було названо «протестантськими Християнськими народами». Серед провідних протестантських реформаторів без сумніву було декілька чесних і порядних людей; однак Сатана здобув владу над організацією. Вона проявила себе як наймлена організація, яка стояла відокремлено від решта так званого «Християнського світу».

«Римська держава», шоста голова звіра, сама перетворилася на так звану «Священну Римську державу» і як така продовжує оволодівати всім «Християнським світом». До 1521 року вона була неподільною католицькою. Її молодші сестри, Англо-американська світова держава, а особливо Британія, є сьомою головою звіра, або сьомою світовою владою. Кожна з цих світових влад, як романізм, так і протестантизм, піднімали твердження, що вони є Божим Царством і спадкоємцями обіцянки, якою повинні бути благословенні всі народи; і тому кожна з цих двох організацій намагалася навернути світ до своїх релігії. Обидві дотепер стверджували, що вони правлять згідно Божого права. Обидві стверджують, що вони є нащадками однієї матері, а саме Божої організації, і обидві називають себе «Організованим Християнським світом» або «Християнськими народами»; однак в дійсності їх спільною матір’ю є «великий Вавилон», це є жінка Сатани і символ його організації. Отже вони обидві є дочками однієї матері або нащадками сатанської організації. (див Одкриття 17:5; «Світло» Том 2, стор. 86) Наведене вище пророцтво і інші предсказання, які його підтверджують, показують, що Самарія та Єрусалим були прообразами організації протестантизму і католицизму. Так само як Самарія і Єрусалим «в їх молодості блудодійствували», так і католицизм і протестантизм в молодості займалися розпустою. Насправді ні католицька, на протестантська організація наколи не були Божою організацією, а лише прикривалися іменем Бога і Христа, і вдавали, що є Божою організацією, а також прикидалися, начебто вони є дітьми Божими і Його представниками на землі. Вони займалися відкритою розпустою, зв’язавшись з політикою світу і фактично перетворивши свою організацію на політичну, яка лише мала релігійну назву, а саме «Християнський світ» або «Організоване Християнство».

Ім’я Огола означає «жінка з намету» або «її намет». Ім’я Оголива означає практично те саме. Про них сказано: «І вони стали моїми». Як «Священна Римська держава», так і Англо-американська світова держава стверджують, що через усиновлення вони є Божою державою; обидві називають себе «Християнськими» і разом утворюють «Християнські народи», як її називають. Єгова застосовує ім’я Огола до Самарії і Оголива – до Єрусалиму. Отже Самарія представляє Римську державу. Самарі означає «охоронний (спостережний)» пункт, а Римська держава стверджує, що є народом, який охороняє весь світ. Єрусалим означає «заснування миру», або «спадкоємець миру». Британська держава, разом з Америкою, розширила границі свого панування мирними засобами – як вони це називають. Вони є ініціаторами теперішнього руху за мир і висловлюють претензії на те, що вони є оплотом миру у світі і благодійниками цивілізації. Таким чином, значення цих імен дуже добре підходить як до Римської, так і до Англо-американської світової держави.

Самарія шукала політичного союзу з навколишніми язичеськими народами, надіючись таким чином зміцнитися. (Осії 7:10, 11; 2 Царів 15:19, 20; 17:1-3) Замість того, щоб покластися на Господа і Його обітниці, Самарія оглядалася навколо. «І почала Огола блудувати і мене, й палала до полюбовників своїх Ассиріїв, сусідів своїх». (23:5) Подібним чином здобувала собі політичні зв’язки, допомогу і підтримку і так звана «Священна Римська держава». Вона очікувала цього не від Бога, а від Сатанської організації, відображеної Ассирією. Рим зробив політичних володарів і мілітаристські власті центральним пунктом своєї сили, і вони представлені як «привабливі юнаки, вершники, що скачуть на конях, вдягнені у пурпур, намісники і гетьмани, всі вродливі молодики, всадники на конях». (23:6 переклад Менге) Ті самі зв’язки, які Рим підтримував з Єгиптом (сатанською організацією), і ту ж «розпусту», якою Рим з ним займався, він продовжував і тоді, коли став так званою «Священною Римською імперією» або Християнською світовою владою. «І оддавала свої любощі всім вибраним із між синів Ассурових, і погаялась усіма ідолами тих, до кого падала; до того ж не переставала блудувати і з Єгиптіями, вони бо спали з нею в молодощах її й змягчили дівочі її, та й виливали на неї погань свою». – 23:7, 8.

Єгова згадує ці речі як причину для виконання свого остаточного вироку щодо Оголи, Римського крила так званого «Організованого Християнського світу»: «За те ж Я й оддав її на поталу полюбовникам її, забрали в неї сини і дочки, та й саму закололи мечем. І зробилась вона позорищем між жіноцтвом, як довершили на ній кару». (23:9, 10) Це не може стосуватися того, що гордий Наполеон вчинив папському престолу в 1799 році. Наполеон був лише однією частиною організації Сатани, тоді як Ассирії символізуючи всі частини сатанської організації, на чию підтримку сподівався Рим; і вона (Огола) повинна була прийняти те, що їй пропонували політичні володарі, включаючи Наполеона. З «Організованим Християнським світом» під час світової війни поводилися гірше ніж будь-коли. Його було викрито, увесь світ бачив, що він був невірним по відношенню до Бога, і мільйони його синів і дочок було вбито. Без сумніву, у цій війні загинуло більше католиків ніж протестантів, бо католики брали у ній участь в більшій кількості. Але найбільше горе всьому «Організованому Християнському світу» ще предстоїть, і воно прийде вже дуже скоро.

Протестантська «Організована релігія» зрозуміла, що католицизм занечистився через свої стосунки з властями торгівлі і політики світу, і з цієї причини висунула багато звинувачень проти католицизму; але потім протестантизм також опустився і чинив те ж саме, навіть гірше: «Сестра її, Оголива, бачила те, й була ще більше ледащою в любощах своїх, і блудництво її переважало блудництво сестрине. Падала вона до синів Ассурових, намісників, гетьманів, приятелів своїх, пишно зодягнених, до їздеців, що вигравали на конях, до всіх вродливих молодиків. І вбачав Я, що й вона опоганилась, то – що в обох їх однакова дорога. (23:11-13) Обидві пішли тим самим шляхом; але протестантизм мав більше освіченості, ніж романізм і тому він заслуговує на більшу кару.

Духовенство організованого протестантизму у Англо-американській світовій державі з часу війни проявило більшу жадобу до політичної влади ніж його старша сестра, романізм. Обоє пішли тим самим шляхом, як говорить пророк; однак «організована релігія» сьомої світової влади є ще більш згубною, ніжці дві. Обидві зверталися за допомогою до службовців і визнаних представників Сатани, і обидві робили з ними спільну справу у їх політичних і фінансових планах.

Наприкінці світової війни в Росії прийшов до влади уряд, і цей обійшовся з «Організованим Християнським світом» дуже зневажливо. Тоді папа в Римі, архієпископ Кентерберійський, Йоркський і Нью-Йоркський, як і інші духовні особи протестантської церкви протестували проти дій російського уряду і зверталися до торгівельних і політичних проводарів по допомогу і підтримку. Американська комісія з релігійних прав післала президенту Сполучених Штатів заклик, який був спрямований проти Росії і тамтешнього переслідування так званого «Організованого Християнського світу», і рекомендувала, щоб американський уряд утримувався від визнання Росії до того часу, поки не припиняється «релігійні переслідування». Росія фактично не була визнана Сполученими Штатами.

Єрусалим примножував свою розпусність з Халдеями, піддавшись вавилонській релігії. (див Езекиїла, восьма глава). Коли він побачив зображення Халдеїв, намальовані пишними яскравими фарбами, він піддався спокусі і одразу ж почав переговори з Вавилонянами, щоб вони прийшли і робили з ним спільну справу. (Езекиїл 23:14-16) Як Самарія так і Єрусалим відреклися від Бога і зв’язалися з язичниками. «І прибували сини Вавилонські до неї на любовне ложе, й поганили її блудництво своїм, і сквернила вона себе ними, аж доки душа її з обридом від них не відверталась. І сказав Я про підтоптану вже блудницю: тепер скінчаться вже блудування її разом із нею. До неї бо приходили, як до нетрібки, приходили й до Оголи й Оголиви, до сих розпусних жінок». (23:17, 43, 44) З цієї причини Бог визначив кару для них обидвох.

Категория: Оправдання. ТОМ-1 | Добавил: ARAMIC (13.12.2011)
Просмотров: 484 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: