Володарі «Християнського світу»

Володарі «Християнського світу»

(Езекиїла, глава 21)

Провідною думкою у двадцять першій главі пророцтва Езекиїла є повідомлення про «меч», і його використання для образної війни Божої або знищення рукою Виконавця вироку Єгови. Єгова сказав Езекиїлу пророкувати проти Єрусалиму, що відображає «Християнський світ».

«Сину чоловічий! Повернись лицем проти Єрусалиму і проповідуй проти святинь й пророкуй проти землі Ізраїльської. І скажи землі Ізраїльській: так говорить Господь Єгова: Ось Я – на тебе, й добуду меча мого з піхви та й по вигублюю в тебе праведного і безбожного!» - 21:7,8.

Це стосується тих, які твердять, що вони мають особливу милість від Бога і управляють згідно Божого права; отже це повернуто проти духовенства і визначних із їх стада на землі або серед народів так званого «Християнського світу». Божий помазаний «слуга» з 1922 року передав пануючим владам видимої організації Сатани тверде післання: Єгова є проти вас, бо ви відкинули Камінь, Ісуса Христа, Царя Божого і правомочного Володаря землі. Проти цих можновладців «Християнського світу» Бог піднімає свій меч, це означає, що Він знищить організацію, названу «Християнським світом». Його вірний клас слуг повинен про це свідчити.

Під час періоду, коли Ісусову було сказано представляти Єгову і чекати, меч Божий знаходився у піхвах. Його меч є головним знаряддям виконання Його вироку над безбожниць кою організацією; отже меч представляє верховного виконавчого слугу Божого, Ісуса Христа: «Бо Я підіймаю руку мою до неба і кажу вам: Я живу вічно! Як вигострю блискучого меча мого і рука моя на суд підніметься, то відомщу ворогам моїм і відплачу ненавидникам моїм». – 5 Мойсея 32:40, 41.

Серед володарів 2Християнських народів» є два класи, а саме самооправдовуючі себе, які стверджують і вдають, начебто вони є смиренними і служать Богові; і другий клас, який утворений з тих, які очорняють Бога і Його Слово і відкрито борються проти того, що пов’язане з Його Царством і носить ім’я Господа. Обидва класи, як пояснює пророцтво, будуть знищені. Це випливає із тексту у восьмому і дев’ятому (Лютер і інші переклади: у четвертому і п’ятому) віршах. Бог витягне меч із піхов, і він більше не повернеться назад, поки не буде виконано вирок над «Християнськими народами», які оскверняли Його ім’я. В 1928 році Бог сказав своєму народу, який зібрався тоді на конвенції у Детройті, проголошувати Його наміри щодо знищення організації Сатани, а особливу увагу при цьому звернути на «Християнський світ». Це ні в якому разі не можна відвернути. Останок отже послушно наказу Божому проголошує «свідчення Ісуса Христа» і представляє його очам «Християнських народів»; і коли Бог підніме над ними меч, вони взнають, що його веде рука великого Єгови.

Представленому Езекиїлом класу «вірного і розумного слуги» було сказано Єговою гірко зітхати перед очима «Християнських народів». Коли «слугу» запитають про причину його болісного зітхання, він повинен відповісти: «Через слухи, бо воно надходить». (21:11,12) Вірні слуги Бога мають тепер певність, що вони правильно розуміють речі, які повинні відбутися з «Християнським світом» і усією організацією Сатани. Бог показав своєму вірному народові, що битва Армагедон буде жахливою і стане найбільшим лихом, бо Бог виконає свій вирок за допомогою Ісуса Христа, а не якої-небудь людини. Члени останку Божого пізнали величезне нещастя, яке станеться з народами і націями, і вони гірко зітхають, бо бачать, як воно наближається.

Останок повинен передати це післання «Християнському світу» і чітко пояснити йому характер наближаючогося великого горя «і заниє всяке серце (володарів «Християнського світу») … (через післання останку), і (їх) руки поопускаються, і (їх) душа струхліє, і усі коліна наче вода, задрижать; ось воно прийде і справдиться, говорить Господь, Єгова». (вірш 12) Отже останок передасть цю звістку; але до цього часу на неї не звертали ніякої уваги. Останок повинен і далі розповсюджувати цю звістку; і якщо володарі «Християнського світу» справді зможуть протистати кризі, тоді їх пани, захисники і хазяї втратять силу і зрозуміють, що вони безсильні проти всемогучої сили Божої. Вони виявляються у такому становищі, коли їх вихваленню буде покладено кінець; їх серце тремтітиме і їх неповага до Бога мине. Останок повинен продовжувати відтісняти битву до воріт. Єгова дасть своєму останку силу, яка необхідна його вірним, щоб змогли виконувати доручену їм працю. – Ісаія 6:11,12; 28:5,6.

Свідки Єгови, вірний останок, повинен вважати на загрожуючий «меч Єгови». Жодним іншим чином він не може бути вірним сторожем, тому останку було наказано: «Сину чоловічий! Пророкуй і скажи: так говорить Господь Єгова – скажи: меч, меч – нагострений і вичищений!» (21:14) Клас слуг відповідає за те, щоб післання було передане, а потім відповідальність лягає на тих, які його чули і не звернули увагу. (Езекиїл 33:2-4) Настав час, коли цей священний обов’язок повинен бути виконаний, бо Господь відняв свій меч для оправдання свого імені. Настав час, коли Бог буде діяти: «Вигострений, щоб багато стинати, вичищений, щоб блищав. Хіба нам радуватися? Скіпетр мого сина всяке дерево зневажає». «Призначена мойому синову різка зневажає всяке дерево» (Мініатюрна Біблія). «Різка мого сина має за ніщо всяке дерево» (згідно англ. перекладу) (21:15) Володарі «Християнського світу» стверджують, що є синами Божими і Його улюбленцями. (Псальма 82:6) Вони стверджують, начебто мають сильну різку і міцний скіпетр і володіють, як Божі фаворити та згідно Його повноважень на землі. Але навіть якби їх скіпетр був міцний, як дерево, Бог їх зневажив би, бо для «Християнських народів» немає втечі. Сатана стягує свої військові сили з хвалькуватою впевненістю до Армагедону, і його володарі землі зв’язуються різними договорами і союзами, як пучок різок, поки вони не стануть такої товщини, як корінь дерева; але Божий великий меч знищить їх, бо вони жалюгідні і Його очах. Останок повинен виконувати свої обов’язки і розповсюджувати правду.

Ісус Христос є могутнім військовим силачем, який змусить меч літати в повітрі і вб’є всіх Його ворогів. Господь Бог підготував його, щоб використати для цього. «Я дав його вичистити, щоб узяти в руку вже вигострений той меч і вичищений, щоб віддати його в руку вбиваючому». (21:16) Ісус Христос є великий месник;

Він тримає свій меч і, свідомий перемоги вступає в війну. (Псальма 45:3,4) Під час блиску цього меча в Божому світлі клас останку пізнає шлях на землі, яким він повинен іти, і як він повинен орудувати «мечем духовним, яким є Слово Боже» згідно Його волі. Ісус Христос виступає на битву зі своїми невидимими могутніми військами і через маленьке відділення, яким є останок на землі, проголошує наближаючу битву на землі і співає хвалу Єгові. Ті союзники, які непослушні Господу, не сприймають блискавицю, і тому не можуть належно оцінити події, які повинні відбутися. Єгова посилає своєму вірному народу ці промені світла в «день Його озброєння», щоб дати йому змогу діяльно використовувати Слово Боже, і підкріпити його, щоб він повів боротьбу до самого кінця. Це є правда Божа, і Він діє її своєму народу за його потребами. Він годує його виділеним для нього і корисним хлібом.

В світлі наказу Божого Езекиїлові, що викладено у сімнадцятому і вісімнадцятому вірші, тепер жоден член останку не міг би залишатися бездіяльним або байдужим. Прийшов час суду над всіма, хто заявляє, начебто він є народом Божим, включаючи всі «Християнські народи». Сентиментальні релігійні люди вважають дивним те, Бог повинен відкинути «Організований Християнський світ» і знищити його; але вони просто нічого не розуміють. Господь говорить про це: «Бо він уже випробуваний (інший переклад: перевірений); і що йому ні за що й жезло (є нічим; примітка) – говорить Господь, Єгова». (21:18) Езекиїлу було сказано перепоясати чресла і тим самим звернути увагу, що прийшов час Божої війни. Це є час перевірки або випробування носіїв різки або жезла володаря, і вони повинні впасти. Влада «Християнського світу» повинна бути зламана, бо вона є мерзість. В очах Божих. Царський меч більше не повернеться у свої піхви, поки всі противники Єгови не заніміють.

Проголошення цього післання має таке величезне значення, що Бог наказує вжити особливих заходів, щоб розбудити увагу людей. Тому Він говорить до Езекиїла: «Ти ж сину чоловічий, пророкуй і сплесни руками; меч той збільшиться втричі (подвоїться меч і потроїться; паралельна Біблія; згідно англ.. і іншого перекладу: подвоїться меч третій раз); се меч на тих, що мають загинути, на побиття великого, він оточить їх (меч вбивства, меч великої битви, який влучить у них і там, куди вони втечуть; переклад Лютера)» (21:19) Ясно, що слова: «подвоїться меч на третій раз» тут служать тому, щоб підкреслити важливість післання і всеохоплюючу дію Божої війни проти Сатани. «Меч повториться в третій раз (зг. англ.. перекл.. Леєзера)» Це означає, що проголошення післання про день пімсти нашого Бога буде продовжуватися до кінця! Люди повинні таки звернути увагу.

Військовий клич помазаного народу Божого є таким: «МЕЧ ЄГОВИ І ЙОГО ПОМАЗАНИКІВ!»

Останок використовував цей військовий клич з 1928 року. Це є післання Єгови через Ісуса Христа і проголошує воно Його пімсту «Християнським народам». Це є меч, який повбиває великих і могутніх володарів земної організації Сатани. «Він є проти всіх князів Ізраїльських», тобто піднятий проти всіх володарів «Християнських народів». «Стогни й голоси, сину чоловічий, бо він іде проти мого люду, проти всіх князів Ізраїлевих. Подано їх під меч вкупі з моїм людом; тим то ударився об поли руками». (21:17) Господь сьогодні чітко роз’яснює правду, щоб вона глибоко проникла в ряди противників. «Щоб серця струхліли та й щоб полягло якнайбільше (дослівно: щоб удари помножилися; примітка), то Я поуставляю у кожного воротях грізного (інший переклад: лякаючого, загрожуючого) меча. Ой горе! Він блищить блискавкою, вигострений до бою (наточений і вкладений в руку месника Ісуса Христа)» - 21:20.


Єгова звелів, щоб Його бойовий меч був поставлений «у всіх воротах» так званого «Християнського світу» і був піднятий над зрадниками, і це спричинить падіння серед ворогів. Господь робить всі приготування для виконання свого рішучого суду над «Християнськими народами», і вони будуть виконані величним чином. «Християнські народи» не мають найменшого шансу, протистояти наступу Господа і пережити його. Останок тримає перед очима «Християнських народів» Боже Слово і розмахує ним перед ними проголошуючи Боже післання пімсти. Це не є ні заржавілий, ні тупий меч, а навпаки гостро відточений, нагострений і відполірований меч і діє спосібна зброя. Останок з повним довір’ям і мужньо йде вперед з цим післанням про суд Єгови, поки Господь не здійснить свій вирок над противниками.

Двадцять перший вірш двадцять першої глави цього пророцтва спрямований до меча: «Рубай, січи праворуч, побивай ліворуч – всюди, куди сягне лезо твоє». (Мініатюрна Біблія) Отже, ясно, що це наказ Єгови Ісусу Христу, Його «відточеному мечу», а також до вірного слідуючого за Ним війська, включаючи останок, щоб вони розпочинали битву і щоб кожен член виконував свій обов’язок і рубав у трьох різних напрямках, а саме направо, наліво і вперед, що означає, що вони повинні рубати по трьох різних відділеннях сатанської організації. Останку Божому наказано чинити справу побиття, як це написано: «Я розбужу твоїх синів, Сион, … і зроблю тебе мечем у силача». (Захарія 9:13,14) Останок виконує справу побиття, проголошуючи післання правди, і Господь Ісус проводить велику битву з «Християнськими народами».

Тепер настав час війни, а отже і час енергійної діяльності. «І сам Я плескатиму руками й учащу досаду мою; Я, Господь, сказав се». (21:22) Господь збирає свою владу і свої сили для виконання своєї справи і робить так, що всі частини Його могутнього війська діяли в цілковитій єдності. Більше не буде мирного часу, поки під час Армагедону Єгова не вгамує свій гнів до своїх ворогів. Всі противники Єгови мусять загинути, щоб Його ім’я і Слово були оправдані.

Категория: Оправдання. ТОМ-1 | Добавил: ARAMIC (13.12.2011)
Просмотров: 712 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: