Оправдання Голова 6


ЄГОВА своїм Словом показав намір викрити Сатану і його організацію, усунути це беззаконня з перед очей всіх тих, що мають серйозне стремління до справедливості, і знищити Сатану разом з його організацією, щоб усі створіння знали, що Єгова є єдиним правильним Всемогучим Богом. Щоб мати життя , треба знати Єгову і Його Царя; це велике звершення діло по оправданню Слова та імені Єгови служити буде на благо ти, що шукають вічного життя у щасті та мирі. Сатана завжди прагне тримати людей у незнанню про Бога Єгову, Його Царя і Його Царство,тому відносно Сатани невидимого бога світу написано, що він «осліпив думки їх, невірних, щоб не засияло їм світло благовістя слави Христа, котрий єсть образ Бога . (2 Коринтянам 4:4) Сатана не був стриманий на своєму погибельному шляху, багато століть він тримав людей у виданні правди, але колись він повинен дійти кінця свого путі, бо вирішив Бог. Єгова давно предложив людству своє Слово і Він прославить своє ім’я через своє Слово. Тепер, коли досягнуто кінця світу Сатани, прийшов час, коли буде діяти Єгова, Він возвисить своє Слово і своє ім'я. Він уможливлює людям зрозуміти своє Слово і значення свого імені. Пізнання Єгови, Його Царя і Царства є для тих, які люблять справедливість і хочуть жити, життєвою необхідністю. Відносно цього написано: «Доброму розумінню і пізнанню навчи мене, бо я вірую Твоїм заповідям» - Псальма 119.66.

Бог Єгова дав одного разу своєму вибраному народу, Жидам, своє Слово і якби вони радісно пізнали Його, і пішли шляхом Його Слова, то той нарід оберігався би Господом Богом, був би благословенний і залишився б Його вибраним народом вознесеним над всіма іншими народами на землі, Але Жиди були невдячними і невірними, і як нації виявилося неспроможними на це.

Ісус Христос прийшов на землю озброєний знанням Святого Письма, і Він вчив Жидів правди, але лише небагато хто вважав на Його навчання Він сказав Жидам, що вони помиляються, і не знаючи писання і сили Божої. - Маттея 22:29

Народи «Християнського світу»мали доступ до Божого слова і вони мали можливість його пізнати, але вони не пізнавши ні Бога, ні Його сили помилилися і пішли неправедним шляхом. «Християнські народи» не боялися Бога і люди їх, а особливо провідники блукали в незнанню та тьмі, не знали нічого про речі, пізнати які Бог давав можливість.(Псальма 82:5) Як Єрусалим, там і «Християнські народи» описані, як такі, що мають меншу розуму як віл або осел: « Віл знає господаря свого, й осел  — ясла пана свого, а Ізраїль не знає мене, народ мій не розуміє. О, горе народе грішний, народе привалений беззаконностями, роде ЛИХОДІЇВ, сини погибелі! Покинули Єгову, занедбали святого Ізраїлевого відступилися в зад від його !» - Ісаія 1:3,4.

Знання про Єгову, Його Царя та Царство на сьогодні є найбільшою необхідністю для людей доброї волі. Всередині і за межами «Християнського світу» є багато людей, які хотіли б пізнати і зрозуміли Слово Боже і яким це дуже помагало. Щоб допомогти таким шукаючи правди,вказано їм на встановлений Богом шлях досягнення пізнання і розуміння Господа: «Почин премудрості  — Господень страх; безумні нехтують і розум і науку». (Приповістки Соломонових 1:7) Дурень ненавидить знання, він ухиляється від прийняття та використання його.

Народи світу тепер знаходяться у великому бідування,розгубленості і нерішучості; вони знаходяться у незнанню про причину цього і не відають, що їм може надати допомогу. Боже Слово містить всеохоплююче роз’яснення про це. Хто боїться Бога і бажає виконувати Його волю і старанно намагається пізнати і зрозуміти Його, той одержить нагороду за свою віру і діла. «Коли ти знання зватимеш до себе й покликувати за розумом; Коли будеш шукати його, так як срібла, й докопуватись його,як скарбу,- тоді зрозумієш страх Господень і знайдеш пізнання Бога.

 Бо тільки Господи дає премудрість і з Його уст виходить знання й розум. Він праведним приховує спасення. Він заслоняє тих , що ходять в невинності. Він стежки правда наглядає й береже дороги святих своїх». (Приповістки Соломонових 2:3-8) «Прийміть мою науку над срібло раніше, знання ви цінуйте над золотом щире; Мудрість бо над перли дорожча, й нічого, що можна бажати, з нею не зрівняєш». (Приповістки Соломонових 8:10,11) «Розумного серце здобуває знання, й мудрих ухо, знай, про знання тільки дбай».- Приповістки Соломонових 18:15.

Велике спірне питання між Богом Єговою і Сатаною йде тепер до розрішення цього питання вже близько. Однією з цілей, чому правда обнародується, полягає в тому, щоб дати можливість людям пізнати доброту Єгови і Його цілющий засіб від страждань, які постигли людство. Народ тепер повинен дізнатися і зрозуміти, що жодна людська влада не може підняти світ з його падіння і звільнити його від страждань і нещасть, однак Бог Єгова через своє Царство знищить все, що пригнічує людство і дасть мир, благополуччя, життя і щастя тим, хто Його і послушні Його справедливим законом. Його Царство, що почалося тепер на землі, спочатку знищить злу організацію Сатани і тоді Господь проголосить мир і безпечність народу. Причина горя, яку тепер зійшло на народи землі, пояснюється у Божому Слові таким чином: «Горе живучим на землі і на морі, бо зійшов диявол до вас, маючи великий гнів; знаю бо, що короткий йому час». (Одкриття 12:12)

 Згаданий тут «короткий час» означає, що в дуже близькому майбутньому велике спірне питання між Єговою і Сатаною буде остаточно розв’язане в битві Армагедон, і перш ніж це настане, то мусить між народами пройти тривала ворожнеча. Ті, хто тепер пізнає і зрозуміє причину тієї битви, її завершення і наслідки, і застосує це знання з розумом,- будуть благословенні.

Найбільше честолюбство Сатани було направлено на те, щоб людина поклонялася і служила йому в тій же мірі, в якій інші поклонялися й поклоняються Богові Єгові і Йому служать. Все Його марнославство було тим, що спокушала його підбурювати його проти Бога, і воно примушувало його ставати під сумнів Всевишність Єгови і додати Йому привід приводити на землю людей, яких він, Сатана, міг би відвернути від Бога і змусити проклинати Єгову. Це виклик Сатана робив спірним Слово Єгови, Його ім'я і вищу силу Всемогучого Бога. Оскільки люди від природи народжені так, що вони дивляться на вищу владу, то Сатана прислуговувався релігією, щоб вводити людей в оману і заманювати в свою пастку. З допомогою цих засобів він схилив деяких людей до прямого поклоніння собі, в той час, як інших він спокусив до пошанування об’єктів і речей і, таким чином, до непрямого поклоніння собі; і це все він зробив, щоб відвернути людей від правдивого Бога.

Сатана спочатку організував людей в долині Синеяр і навіть їм там на шлях своєї лицемірної релігії. На протязі довгого часу всі народи і нації землі, за винятком Ізраїльтян, поклонялися саранській релігії. Коли Бог вибрав для себе нащадків вірного Авраама і назвав їх Ізраїльтянами, а пізніше Жидами, дав Він тому народові свій закон, котрий їм наказував не мати іншого Бога, крім Єгови. «Я Господь, Бог твій, що вивів тебе з Єгипту, із дому невільницького. Нехай не буде в тебе богів інших перед моїм лицем. Не робитимеш собі ваяного кумира чи подобизни тог, що на небесах у горі, і того, що на землі внизу, і того, що в водах і попід землею.» - 2 Мойсея 20:2-4

Бог дав Ізраїльтянам той закон, щоб оберігати їх від лукавого і згубного впливу Сатани, і щоб дати їм можливість показати свою вірність, триматися її і встояти і ній. Деякі з цього народу,які в Св. Письмі були названі «залишками Ізраїля» , залишилися вірні Богу і показали та зберегли свою чистоту відносно Нього; нація як цілість підпала під вплив Сатани і перейшла до служіння Ваалу або до поклоніння Сатані, і з цієї причини Єрусалим був знищений Богом.

Жиди або Жидівський народ в Єрусалимі були Божим народом,яким Він послуговував для створення образів, які знаменували великі майбутні справи. Жиди представляли себе в образі «Християнський світ» , тобто людей і нації, які дотримувалися так званої «Християнської релігії» і вдавали, що вони поклоняються Богу Єгові та Його Царю Христу Ісусу і їм служать. Правдиві поклонники Бога на землі були організовані Ісусом Христом і Його апостолами як група і були названі ці вірні послідовники Ісуса Христа  — християнами, Ця назва звичайно вживається як прізвисько. Пройшло небагато років після смерті апостолів, як більшість натовпу, який вдавав себе за поклонників Христа і Бога відступили від них, потрапивши під лукавий і підступний вплив Сатани. Ці мнимі прихильники Христа і Бога прийняли формальне поклоніння і почали швидко практикувати ідолопоклонство, віддаючи людям честь, хвалу і признання. У часі, який був відомий як епоха Християнства, деякі з тих, хто увійшов в угоду з Богом, виконували Його волю, живучи

у чистоті і відданості Богу; вони залишилися вірними Господу і поклонялися Йому в дусі і правді. Велика кількість так званих «Християнських людей» або поклонників, навпаки об'єдналися в групи або союзи та брали діяльну участь у світських справах, займалися політикою та іншими витворами організації Сатани, і так вони цілком об'єдналися з Сатаною і стали складовою частиною його видимої організації. Ці організовані об'єднання практикували релігію Сатани і хибно видавали її за християнську. Таке є теперішнє становище серед народів в країнах так званого « Християнського світу».

Категория: Оправдання. ТОМ-2 | Добавил: ARAMIC (13.12.2011) E
Просмотров: 509 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: