САТАНА І ЙОГО ДЕРЕВА (ЕЗЕКИЇЛА, ГОЛОВА 31)

Езекиїл все ще був німим, поки справа стосується Єрусалиму; але він говорив за наказом Бога проти царя Єгипту і його помічників. Це ясно показує, що після чіткого і настійного проголошення післання проти так званого "Християнського світу" представлені Езекиїлом свідки продовжують говорити проти Сатани та всіх частин його організації. Згідно з вираженню волею Бога спочатку було необхідно викрити релігійний елемент, однак наступ повинен обернутися проти всіх відгалужень сатанської організації, що тепер і відбувається. Тридцять перша голова проводжує викрити Сатану і його організацію перед очима тих, хто їх споглядає, і предсказує їх падіння: "І надійшло до мене слово Єгови в одинадцятому році в третьому місяці першого дня місяця"  — 31:1.

Розглядуване тут предсказання було виголошене за два місяці і шість днів перед спасенням храму. Єремія пророкує за велінням Господа: "Ось бо Я починаю насилати лиху годину на се місто, що на його наречено моє ім'я, а ви б то [ворожі народи, інша частина сатанської організації] зостались непокарані? Ні, кара не мине вас, бо направляю меча проти всіх живучих на землі, - говорить Єгова". (Єремія 25:29) це пророцтво повинно було означати втіху для тих, які були в Єрусалимі, бо з цього вони зрозуміли, що Бог також діятиме проти ворогів свого вибраного народу. Таким самим чином повинні ті, хто сьогодні чув свідчення, яке їм було перенесене свідками Єгови, знайти трохи втіху у факті, що Бог покарає не тільки тих, хто використовував Його ім'я всує, але й всіх ворогів які обезчестили Його ім'я і переслідували Його вибраний народ.

Бог вказав своєму пророку Езекиїлу говорити до царя Єгипту і його люду: "Сину чоловічий, промов до фараона, царя Єгипетського, до його народу: кому робиш ти себе рівнею у великості своїй? Ось Ассур був мов кедр на Ливані з прегарним гіллям, з густим листям і високого росту; вершок його сягав угору між хмар" (31:1, 3). Сатана і його організація є нерозривні. "Цар Єгипту" стосується тут перш за все Сатана, тобто до його спільників.

В третьому вірші говориться :"Ассур був мов кедр Ливані". Слово "був"тут є включення, вставка. Згідно мініатюрної Біблії текст звучить так: "Дивись, кедрове дерево [стрункий кедр; зноска в паралельній Біблії} стоїть на Ливані" [в главі ніде не йдеться мова про Ассура, а тільки про фараонів і Єгипет. Звідси "assyr", а "tessyr", вид кедру, який згадується; примітка мініатюрної Біблії}. Отже в цьому тексті Писання, фараон порівнюється не з "Ассуром", а з деревом. (Ісаія 41:19) Кедри Ливану спочатку згадуються в Суддів9:15. Вони вживаються, щоб відобразити Сатану та офіційних членів його організації, а саме через їх гордість і високо мірність, через їх пиху, міць і честолюбство і через їх велике самовознесення. "День бо Господа сил небесних прийде на все горде і високомірне, і не все, що високо несеться, і все воно приниження буде; і на всі кедри Ливану, що високо в гору себе підносять, і на всі дуби Базанські, і на всі високі гори і горби, що вгору пнуться …і на всі кораблі Тарсийські, і на всякі прикраси коштовні. І зігнеться величність мужів, і гординя людська принизиться, один тільки Єгова буде високий в той день." (Ісаія 2:12  — 14, 16, 17) це стосується до Сатани і його сотворінь або представників, які є невидимі, так і видимі для людей, а отже, до всієї його організації.

"Ливан" означає "білий" або "сніжний". Так само, як гора або організація Сатани представляє себе білою і справедливою, так само і сьома світова держава себе також в областях означених як "Християнський світ". Через власні закони Сатана, які його представники вводять в силу, його організація робить собі справедливість законним приписом. Це особливо помітно на прикладі заборони алкоголю в Сполучених Штатах та в інших частинах "Християнського світу", а також у ствердженні Британської держави, що вона є Царством Божим на землі. Сьома світова держава створила найбільш розгалужений наймогутніший торгівельний механізм всіх часів. Пророк зображає це дерево у Ливані як кедр з "гарним гіллям" і "густим листям"; і звідки легко зрозуміти, що цим представляється Сатана і його організація. Сатана через свою організацію, особливо через її комерційну складову частину витягнув свої гілля і розпростер їх над далекими районами. Його гілля представлені великими банківськими установами з їх багатьма відгалуженнями; і військом з їх різними гілками;розгалужена організація торгового флоту; операційні бази морської і військової влади; а також їх великими політичними організаціями. Всі ці організації кидають глибоку тінь, яка скриває все, що по праву належить народові, так само, як гілки великого дерева скривають речі під ним. Торгова частина Сатанської організації є найбільш видатною і тому наймогутнішою складовою частиною її. Ворог і його організація несуться аж до хмар через своє самовознесення і розповсюджену владу. Сатана і його страшна широко розгалужена організація описується пророком такими словами : " Води ростили його, потік підіймав його, річки обливали коріння його, з проточини її простягались до всіх дерев на поділлі. Тим і сягала висота його понад усі дерева польові, і гілля було на ньому багато, і галуззя його росло щораз довше задля достатку вод і розросталося" .  — 31:4,5 

Відчужені від Бога народи землі, які тут представлені як води, які попали під вплив і владу Сатани, возвеличували його і його організацію. Сатана почав свою торгову діяльність в Едемі і поки населення на землі зросло, він розширив свою торгівлю. Ця торгівля досягла своєї вершини при кінці світу. Сатана створив велике підприємство і цим самим перейшов до втілення своїх корисливих цілей. З допомогою продажних політиків Сатана сформулював на підставі особливого законодавства, в часності на користь вищих класів закони для вигоди великого підприємництва і цим самим привів простий народ до залежності від цього великого підприємництва. Сатана таким чином через визискування народу возвеличив свою видиму організацію. Він зробив велике підприємництво вищим за всі речі світу. Води моря і рік служили як торгівельні канали для справ великого підприємництва. Води ( що представляли народи ) дали Сатані нагоду створити його могутню комерційну організацію, що він і зробив; і при цьому він послуговувався великими релігійними вождями і великими політиками, щоб допомогти своїй торгівельній владі стати великою і могутньою.

Птахи сідають на гілки дерев, вони гніздяться на деревах, і звірі полів теж знаходять захист під гілками. Господи говорить про Сатану і його організацію символічно і каже так: "Між гіллям його кублилось всяке птаство піднебесне, під віттям його виводили дітей всякі звірі польові і під тінню його жили многолітні народи" (31:6). Ці "прихильники" серед людського світу є людьми, які прагнуть до ситих, легких місць, на які вони міцно осідають і роблять своє зручне гніздо. Вони піддалися владі Сатани, особливо торгівельній гілці його організації. "Небесні пілоти", ті, які літають над землею, опустилися на гілки великого дерева Сатани і потрапили до його комерційної частини. Тут вони гніздяться і виводяться своїх дітей і забруднюють тих, які приходять , щоб відпочити під деревами. Звірячі політики і військові службовці розбивають там своїх дітей, тобто свої підступні плани. Цим способом Господи образною мовою змальовує Сатану і його могутню організацію, особливо її торгівельну частину, і те, як вони привели всю силу великих народів під контроль Сатани. Тільки ті, які повністю стали на сторону Господа, є вільні від цього безбожниць кого впливу. Це є народ Божий, і вони не тримаються за сатанську організацію і не шукають в ній захисту. Тоді Господь говорить про могутність Сатани і його організації: "Він пишався висотою своєю та довготою галуззя свого, бо корінь його розростався при великих водах, не затемняли його кедри в Божому саді, не досягли гілля його кипариси, і каштани не досягли величиною віття його, ні одне дерево в саді Божому не могло рівнятися з ним красотою своєю" (31:7, 8) Помазаний Божий народ, який був зроблений складовою частиною його організації, описується як сильні [дерева] справедливості, насад Господній на Його прославлення" (Ісаія 61:3). Найвищим серед цих дерев є Ісус Христос. При порівнянні з цією головною організацією Божою слід відманити, що початкове, коли Бог створив землю і людину, і речі на землі віддав у володіння Люциферові, належить до землі речі, включаючи людину, утворювали частину організації, головою якої було поставлено Люцифера. Він символізується деревом, що показує його живою істотою, повної краси, у його володінні, і порівняно з іншими істотами у його царстві він був неперевершеної величі. Не було іншого дерева, тобто жодної живої істоти в його організації, яка б рівнялася йому в красі і силі.

Коли Люцифер збунтувався, він став Сатаною або противником Бога і повернув всю свою владу і всю організацію до беззаконності. Найдійовіша частина його організації складається з її торгівельного крила, бо Сатана в цьому відділення створив владу, яка панує і керує всіма іншими частинами його організації. Так як дерево символічно представляють Сатану і його організацію, вони так само символізують організацію як ціле. Так само, як Люцифер перевищував величиною всі інші дерева в саду Божому, так само Сатана тепер перевищує всі інші частини його організації, і велике підприємництво або торгівля завдяки їх обсягу, висоті і силі є найбільшою складовою частиною його організації і вивисщена над всіма іншими гілками земної організації Сатани. Політичні, духовні і військові дерева саранського суспільства ні в якому разі не можуть панувати над торгівлею або великим підприємництвом, а навпаки, велике підприємництво предписує іншим, що вони мають роботи, і при цьому, само собою розуміються, Сатана є керівником всієї організації. Сьома світова держава стала найбільшою світовою правлючою силою Сатани; і в цій сьомі світовій державі торгівля на морі і на сушу має перевагу і всі інші дерева мусять бути від владою Сатани і торгового крила його організації і служити їм.

Земля належить Господу Ісусу Христу, і все, чим вона наповнена, є його власністю, бо Єгова віддав все у Його руки; з того часу, як Ісус Христос одержав свою владу, земля стала "священним місцем" для Єгови. Сатана і його організація незаконно заволоділи землею і всім, що на ній є, і тому стоїть "гидотна спустошення на святому місці". Це особливо представлено через його сконцентровану в Лізі Народів владу. Нехай кожен, хто пізнав безбожну сатанську організацію, яка складається з релігійного, комерційного і політичного відділення, і стремиться бачити землю підготованою для життя людини, повинен беззастережно стати на сторону Єгови (Маттея 24:15, 16) Єгова продовжує говорити через свого пророка про Сатану і його організацію і заявляє: "Я вкрасив його серед багатьох інших, так що всі дерева Едемські в саді Божому завидували йому".  — 31:9 

Фараон, цар Єгипетський представляє Люцифера, який тепер є Сатаною. Бог сотворив Люцифера у звершеній красій, і Сатана придав собі гарний величний вигляд в очах людей через безліч своїх торгових гілок. Сатана керував своєю організацією і зробив її торгівельну частину об'ємною всеохоплюючою і всемогутньою, і цим велике підприємництво збуджує заздрість всіх інших дерев або частин видимої організації. Завдяки цьому Сатана зміг використовувати створені Богом природні скарби землі для досягнення своїх жадібних і безбожницьких цілей. Сатана змусив своїх зажерливих представників, особливо тих, які діяли в межах сьомої світової держави, заволодіти природними багатствами землі і зловживати ними для визискування і пригноблення людства. Так само, як Сатана є великий, так само його знаряддя - велике підприємництво  — є велике і сильне дерево, тобто діяльна і творча організація, якій заздрять інші гілки сатанської організації. Ця заздрість змушує людей подібного типу намагатися наслідувати велетнів великого підприємництва і багатьох привела до думки вигадати і втілити плани, як вони швидко можуть стати багатими. Велике підприємство вихваляється у всіх денних газетах, а також по радіо і на афішних тумбах, щоб зробити враження на народ важливістю своїх діянь. Політики плазують перед ним, як перед своїм диктатором, а проповідники і письменники возносять торгівельну владу світу до небес і вихваляють її як найвище досягнення людей, які тому повинні мати Боже благословіння, як вони заявляють.

Таким чином, Сатана возвисив себе і владу свого великого підприємства над всіма іншими істотами своєї організації, і в останні дні він прославляв торгівлю або велике підприємство особливо завдяки тому, що він захопив усі винаходи, всі водні шляхи, транспортні засоби на суші і машини всякого роду і привів їх під своє панування. Божі правила постійно залишаються незмінними; тому зарозуміла влада Сатани має бути принижена, бо написано: "Хто себе возвеличуватиме, буде принижений"(Маттея 23:12; Даниїл 5:8-21) Після Єгови виголошує свій вирок над цими злодіями і гнобителями і їх грішною тиранською організацією:" Тим же то ось як говорить Господь Єгова: за те, що він знявся високо зростом і вершок його вибуяв посеред хмар, і серце його згорділо величчю своєю, за те подам його на поталу потужньому між народами, нехай з ними чинить, що схоче, Я його відкину"(31:10,11). Беззаконно сатанської організації слід покласти край.

Категория: Оправдання. ТОМ-2 | Добавил: ARAMIC (13.12.2011) E
Просмотров: 641 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: