ТИР І ЄГИПЕТ

 Місто Тир стародавніх часів мало владу над морською торгівлею. Воно провадило торгівлю з допомогою своїх кораблів, які борознили моря та інші водні шляхи. Він підтримував торгівельні стосунки з усіма народами тодішнього світу. Єгипет стародавніх часів був світовою державою, яка розбудувала великий політичний механізм і оволоділа внутрішньою торгівлею. Старий Тир тримав флот для захисту своєї торгівлі Старий Єгипет підтримував могутню мілітаристську організацію на суші, щоб захищати свою торгівлю і продавати свої комерційні операції. Як Тир, так і Єгипет були віддані саранській релігії і керувалися Сатаною. Народ міста Тир і Єгипту був відчужений від Бога Сатаною і давав доходи та підтримував пануючу звірячу сатанську організацію. Як Тир. Так і Єгипет представляли Сатану в його всесвітній видимій організації. Сатанська торгівельна організація на воді і на суші знаходить свій найсильніший вираз у сьомій державі, а саме в Британсько-Американському альянсі (союзі). Отже сучасний Тир і Єгипет складається з торгівельної влади як на воді, так і на суші, яка панує над народами землі і є найважливішою складовою частиною сатанської організації

Сучасна торгівельна влада, як на воді, так і на суші утворює те, що називають великим підприємництвом. Єгова вживає старий Тир, щоб відобразити торгівлю або велике підприємництво, яке визискує народи і контролює торгівлю на морі або на водних шляхах. Він застосовує Єгипет, щоб відобразити торгівлю або велике підприємство, яке визискує народ і володіє торгівлею на суші. Велике підприємництво панує над світом як на морі, так і на суші. Ця деспотична влада є паростком або насінням Сатани. Цар Тиру, отже, представляє самого Сатану, і фараон Єгипту також представляє Сатану. Князі і їх поплічники в цьому пророцтві представляють верховних правителів у видимій саранській організації. Тир представляє комерційний відділ, який оволодів морем сатанської організації. Єгипет  — пануючу на суші торгівельну організацію Сатани. Таким чином його торгівельна організація як на морі, так і на суші утворює пануюче над світом велике підприємництво.

Як показують неоспоримі факти, то сьома світова держава є володаркою морів. Найбільші судноплавні інтереси землі належать сьомій світовій державі, а її військовий флот є могутнішим від усіх. Які б причини для утримування великих флотів Британсько-Американської світової влади або флотів якої-небудь іншої нації можна було б виставляти, одне є однак певним, що справжня причина є захист і підтримка торгівлі або великого підприємництва. Народ обкладається надмірними податками для утримання цих могутніх флотів, а вони в свою чергу застосовуються, щоб визискувати народ і тримати його в покорі під владою правлячого насилля, особливо великого підприємництва. Велике підприємництво має в своєму розпорядженні торгівельний флот, кабелі, радіопередавачі, які передають з кораблів на берег і навпаки з берега на кораблі інформацію, а також усі інші засоби для обміну новинами між народами. Великі політики, які подорожують на великих океанських пароплавах, є добровільними знаряддями великого підприємництва; вони створюють сприятливі закони для власників суден і виконують їх накази. Духовенство підтримує велике підприємництво, і між ним та власниками суден панує таке глибоке розуміння, що лише духовникам "організованого Християнства" дозволено правити службу Божу на борту цих суден або проголошувати Біблійні тракти. Жоден корабельний службовець не наважився б дозволити кому-небудь, крім авторитарної духовної особи "організованого Християнства", звернутися до пасажирів судна з публічною промовою. Сьома світова держава є не лише найбільшою з усіх світових держав, але й акредитувала всі інші провідні нації і за допомогою про Лігу Народів привела їх у свій загін.

Торгівля або велике підприємництво тримає під своєю владою все на суші. Воно сидить у сідлі і диктує народові умови. Фактично, велике підприємництво посідає всі банки і всі гроші, які вони мають у руках. Воно приймає зекономлені гроші маленької людини як вклад і після цього використовує ці збереження для своє корисних цілей. Велике підприємництво посідає і володіє щоденними газетами, часописами і іншими засобами реклами з метою сприяння і проведення в життя своїх пропагандистських планів по визискуванню народу і формуванню суспільної думки. Велике підприємництво володіє і керує арміями і має в своїй владі всю велику мілітаристську збройну силу, включаючи повітряний флот. Велике підприємництво володіє і управляє всіма законодавчими і законовиконавчими галузями урядів. Воно наймає своїх власних людей на публічні посади, обирає їх і змушує танцювати під свою дудку. Воно володіє і стежить за великими адвокатами, суддями, судами, а також за поліцією і судовими службовцями, які там функціонують. Під його владою знаходяться також великі вчені, інженери, плановики, архітектори і будівничі. Велике підприємництво володіє і стежить за більшістю технічних і професійних вищих шкіл та університетів, навіть за публічними народними школами. Воно володіє радіо і предписує, хто повинен виконувати музику по радіо і що повинно виконуватися. Велике підприємництво є власником і наставником "організованого Християнського світу", особливо його духовенства, як і інших релігій, які Сатана проводить серед людей, і до поклоніння яким він спокусив їх. Велике підприємництво є власником і володарем природних запасів сировини, з якої виготовляється одяг для народу, і за допомогою якої одержує тепло і світло. Велике підприємництво посідає і має в своєму розпорядженні патенти і права на всі важливі машини, якими воно послуговується для торгівлі, і використовувати які має нагоду народ. Велике підприємництво має в своїх руках також і народ. Воно наказує йому, що слід пити, в що вдягатися, де виховувати їх дітей і що вони повинні вивчати, що слухати і в що вірити. Це все є видима людським очам організація Сатани.

Слід зробити висновок, що Сатана знав, коли Бог вишле свого Улюбленого Сина, щоб панував Він над світом, бо Сатана може читати Святе Письмо. Тому, коли прийде цей час, Сатана повинен вжити всю владу яка є в його розпорядженні, привести в дію всі винахідливі голови його спритних інструментів, щоб вигадати машини і установки, які полегшують працю; і завдяки цьому торгівля прийняла нечувані масштаби, що дає їй змогу оволодіти працею і сировиною всього світу. Тому Сатана поставив собі за мету сконцентрувати все багатство і всю видиму силу в руках небагатьох, щоб цим тримати народ під своєю контролею і бути в змозі примусити його підтримувати його видиму організацію. Його мета постійно була спрямована на те, щоб відвернути людей від Бога і змусити їх підтримувати його та його організацію. Через велике підприємництво він оволодів релігію і проповідниками, а через них він умовив народ повірити у наклепи на Бога та очернення його імені. Сатана злив у єдине релігію, торгівлю і політику світу і зробив це безбожницьке об'єднання могутньою і дієвою машиною підлості. Ці три елементи сьогодні  — під керівництвом гострого розуму Сатани  — накопичили великі багатства шляхом пригноблення і пограбування народу. Працюючі люди не тільки були безсильні боротися проти капіталу, а навпаки велике підприємництво отримало у свою повну владу як капітал, так і їх працю, і зробило простий народ своїм рабом; однак народні маси дають прибутки і підтримують сатанську організацію.

Невелика кількість людей на землі, які є вірними та відданими Богу Єгові, в очах більшості людей великої сатанської організації перебувають у такій глибокій тіні, що вони видаються нічим. Навіть на багатьох з тих, хто одного разу заключив угоду, щоб чинити волю Божу, Сатана через свою могутню організацію здійснює такий сильний вплив, що вони остерігаються що-небудь сказати проти нього. В очах головних представників Сатани на землі вірні свідки Єгови є нічим і видаються лише чумним бичем, який обтяжує існування князям Сатани у світі. Коли маленька громада вірних з "Християнських народів" було переслідувана і кинута до землі підчас світової війни, всі частини сатанської організації тішилися і вітали один одного. Єгова нічого цього не залишив без уваги. Він знав це наперед і наказав своєму пророку Езекиїлу плакати над фараоном, царем Єгипетським, тобто над Сатаною і його організацією, і Єгова наказав прихильникам Езекиїла на землі підтримати цю жалібну пісню над Сатаною і його організацією. Отже, він сказав Езекиїлу написати: "Сину чоловічий, заголоси над фараоном, царем Єгипетським, і промов до нього: ти наче левчук між народами і мов киту морі, кидаєшся в річці твоїй, каламутиш води ногами і бовтаєш потоки їх".  — 32:2

Згідно Ротергамського перекладу пророцтво говорить про фараона, царя Єгипетського: "Ти вважав себе молодим левом серед народів". Іншими словами: перебуваючи під керівництвом свого батька, Сатани, велике підприємництво вважає себе повновладним господарем і диктатором нації народів землі. Це тривало багато років і продовжується до сьогоднішнього дня. Велике підприємництво подібно до свого батька Сатани намагалося триматися за кулісами, творячи свої ганебні діла, при цьому воно весь час порівнювало себе з молодим левом, тобто царем звірів, який виступає як володар всього, як вища істота. Наприклад, недавно політичний департамент міста Нью-Йорк повідомив,що місто має намір представити для підписки облігації [боргові зобов’язання] на велику суму, щоб фінансувати цим шахрайства установ. Великі банкіри міста виявили готовність представити цю позичку, передбачають що керівна влада у місті буде повністю віддана у їх руки. Тому поведінку можна визначити як неприкриту і безсоромну, але вона відповідає тому, що велике підприємництво на протязі багатьох років творило в цьому місті. Це саме стосується до всіх народів, особливо до сьомої світової держави. Тут не вистачило б місця, щоб перечислити всі беззаконня, які були вчинені пануючою владою світу. Тут слід привести тільки деякі приклади. Після цього необхідно згадати інші історичні факти, які можуть цікавити сучасні покоління, що страждають від пригноблюючої руки Сатани і його основного знаряддя  — великого підприємництва.


Категория: Оправдання. ТОМ-2 | Добавил: ARAMIC (13.12.2011) E
Просмотров: 570 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: